Mgr. Ing. Jan Blažek

Bakalářská práce

Dopady migrace na vybranou zemi EU - Spojené království Velké Británie a Severního Irska

The Impact of Migration on a Selected EU Country - the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Dopady migrace na vybranou zemi EU – Spojené Království Velké Británie a Severního Irska“ je analýza migrace, jejích příčin a dopadů na ekonomii cílové země. Nejprve se práce věnuje migraci obecně, následně pak využívá teorii ke zhodnocení konkrétních migračních dopadů na ekonomiku Spojeného Království po rozšíření Evropské unie o 8 postkomunistických zemí v roce 2004. V …více
Abstract:
The goal of my bachelor thesis, ‘The Impacts of Migration on the Selected EU country – The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland’, is to analyze migration, its causes as well as impacts on economy of the host country. At first the thesis deals with migration in general, afterwards it uses the theory to evaluate specific migration impacts on United Kingdom’s economy after the 2004 European …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Aleš Franc, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta