Bc. Václav Blahut

Diplomová práce

ILP and anomaly detection

ILP and anomaly detection
Anotace:
V této práci představujeme tři metody pro redukci časové náročnosti existujícího algoritmu pro detekci anomálií. Nejdříve popíšeme problém detekce anomálií a dvě metody redukce časové náročnosti dříve navrženého algoritmu a poté představíme svoji novou efektivní metodu pro detekci skupin odlehlých bodů. Všechny tři metody jsou poté vyzkoušeny na šesti datových sadách, z nichž dvě jsou námi vytvořeny …více
Abstract:
In this paper, we present three methods for time cost reduction of existing class outlier detection algorithm. First we describe the problem of outlier detection and two methods of time cost reduction previously proposed and then we introduce our own, new method for efficient detection of outlier groups. All three methods are then evaluated on six datasets, two of which are our own, based on real data …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Karel Vaculík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky