Mgr. Pavla Vedrová

Bakalářská práce

Úloha auxinu a cytokininu v organogenezi Arabidopsis thaliana

The role of auxin and cytokinin in the organogenesis in Arabidopsis thaliana
Anotace:
Rostliny na rozdíl od živočichů mají schopnost regenerace. Stonkový apikální meristém obsahuje malou populaci kmenových buněk, které se neustále obnovují a zároveň poskytují prekurzory buněk pro stavbu dalších tkání a orgánů. Tato bakalářská práce je zaměřena na popis transkripčních faktorů a mezibuněčných signálů, které koordinují obnovu, růst a diferenciaci buněk ve stonkovém apikálním meristému …více
Abstract:
Plants, unlike animals have the ability to regenerate. The shoot apical meristem contains small population of stem cells that are constantly renewed while providing precursor cells to build all other plant tissues and organs. This bachelor‘s thesis is focused on the description of transcription factors and intercelullar signals that coordinate cell renewal, growth and differentiation in the shoot apical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Markéta Pernisová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta