Bc. Jiří Formánek

Diplomová práce

Primární marketingový výzkum a jeho konkrétní použití ve zvoleném podnikatelském subjektu

Primary marketing research and its practical use in selected business company
Anotace:
Diplomová práce na téma „Marketingový výzkum a jeho konkrétní použití ve zvoleném podnikatelském subjektu“ je rozdělena do dvou částí, a to na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou nastíněna základní východiska marketingového výzkumu za použití převážně doporučené literatury. Jsou zde vysvětleny základní pojmy marketingového výzkumu, jeho členění a metody získávání informací důležitých …více
Abstract:
This diploma thesis, which is focused on „Primary marketing research and its practical use in selected business company“, consist of two parts, the theoretical and the practical one. The theoretical part outlines the bases of marketing research quoted i recommendet bibliographies. There are explained basic terms of marketing research, its structure and the methods of gathering relevant and accurate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.
  • Oponent: Ing. Jindřich Chaloupka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance