Theses 

Pracovní výkon a motivace zaměstnanců – Bc. Jana Krejčová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance

Bc. Jana Krejčová

Diplomová práce

Pracovní výkon a motivace zaměstnanců

Work performance and motivation employees

Anotace: Předmětem diplomové práce je problematika pracovního výkonu a motivace zaměstnanců. Pozornost je věnována podstatě pracovního výkonu, hodnocení zaměstnanců a vztahu mezi motivací a pracovním výkonem. Práce popisuje nejvýznamnější teorie motivace a různé její formy. Dále popisuje vybranou společnost XY, soustřeďuje se na analýzu motivačního programu firmy a pomocí empirického výzkumu je zkoumána motivace zaměstnanců. V závěru práce je obsažen návrh na zlepšení a zdokonalení pracovní motivace zaměstnanců, který povede ke zvýšení pracovního výkonu.

Abstract: The subject of this thesis, is the issue of job performance and employee motivation. Attention is dedicated to nature of work permormance, performance evaluation and the relationship between motivation and work performance.This thesis describes the most important theories of motivation and it´s various forms. It also describes the selected company XY, focuses on the analysis of the incentive program of the company and through empirical research is investigated employee motivation. In conclusion is contained suggestion for improvement of the working motivation of employees, which will lead to increased job performance.

Klíčová slova: pracovní výkon, řízení, hodnocení pracovníků, odměňování, motivace, work performance, performance management, performance appraisal, remuneration, motivation

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 10:03, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz