Bc. Jana Krejčová

Diplomová práce

Pracovní výkon a motivace zaměstnanců

Work performance and motivation employees
Anotace:
Předmětem diplomové práce je problematika pracovního výkonu a motivace zaměstnanců. Pozornost je věnována podstatě pracovního výkonu, hodnocení zaměstnanců a vztahu mezi motivací a pracovním výkonem. Práce popisuje nejvýznamnější teorie motivace a různé její formy. Dále popisuje vybranou společnost XY, soustřeďuje se na analýzu motivačního programu firmy a pomocí empirického výzkumu je zkoumána motivace …více
Abstract:
The subject of this thesis, is the issue of job performance and employee motivation. Attention is dedicated to nature of work permormance, performance evaluation and the relationship between motivation and work performance.This thesis describes the most important theories of motivation and it´s various forms. It also describes the selected company XY, focuses on the analysis of the incentive program …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní