Bc. Kristýna Škorpíková

Diplomová práce

Návrh systému hodnocení pracovníků ve vybrané organizaci veřejného sektoru

The proposal of an employee appraisal system in the selected public sector organization
Anotace:
Předmětem diplomové práce je problematika hodnocení pracovníků ve vybrané organizaci veřejného sektoru. Cílem této práce bylo provést analýzu dosavadního způsobu hodnocení pracovníků na Městském úřadě města Vyškova, identifikovat jeho silné a slabé stránky a formulovat doporučení za účelem zvýšení efektivnosti procesu hodnocení pracovníků v dané organizaci. První část práce vymezuje teoretická východiska …více
Abstract:
The essence of this diploma thesis is performance appraisal in a selected public sector organization. The aim of this work was to analyze the existing performance appraisal at Municipality of Vyškov, identify its strengths and weaknesses and formulate recommendations in order to increase the effectiveness of the process of performance appraisal in the organization. The first part of the thesis defines …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Růžena Lukášová, CSc.
  • Oponent: JUDr. Simeona Zikmundová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta