BcA. Jan HUBÁČEK

Bakalářská práce

Teoretická práce: Film a počítačové hry. Praktická práce: Scénář hraného filmu "Besrman"

Hry jako nástupnické umění

Theoretical part: Film and computer games. Practical part: Screenwriter on the movie "Besrman"
Anotace:
Tato práce se zabývá fenoménem interaktivní zábavy v souvislosti se světem kinematografie, jako zdroje, ze kterého při svém vývoji čerpá. Stručně shrnuje historii herního průmyslu s jeho důležitými mezníky. Zkoumá specifické projevy filmové řeči ve videohrách a zpětné působení her na oblast filmu. V závěru se autor zamýšlí nad otázkou, je-li možné počítačovým hrám přiřknout status umění, stejně jako …více
Abstract:
This work is about the phenomenon of interactive entertainment which draws from the experience of cinematography for its own evolution. It briefly summarizes the history of gaming industry with the most important milestones. The work also explores factual signs of film language in videogames and reciprocal incidence of games in the area of film. Author debates about the question whether we can assign …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2008
Zveřejnit od: 12. 5. 2008
Identifikátor: 8246

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Binter

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HUBÁČEK, Jan. Teoretická práce: Film a počítačové hry. Praktická práce: Scénář hraného filmu "Besrman". Zlín, 2008. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 12. 05. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 5. 2008 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Multimedia a design - Audiovize