Bc. Jan Koukol

Bakalářská práce

Organizace Českého poháru ve freestyle snowboardingu ve Špindlerově Mlýně 2013

Organization of the Czech National Cup in freestyle snowboarding in Špindlerův mlýn 2013
Anotace:
Téma práce je ,,Organizace Českého poháru ve freestyle snowboardingu ve Špindlerově Mlýně 2013?, věnuje se vypracování podkladů a rozborů pro úspěšnou přípravu a uskutečnění snowboardového závodu jak po organizační, tak ekonomické stránce. Součástí praktické části práce je proto také vypracovaný rozpočet, analýza konkurence a SWOT analýza projektu. V teoretické části práce je popsán snowboarding jako …více
Abstract:
The topic of the thesis - ,,Organization of the Czech National Cup in freestyle snowboarding in Špindlerův Mlýn 2013? - is about preparing organizational and economic data and analysis for successful organization of this snowboard competition. It also includes draft budget, analysis of competition and SWOT analysis. In the theoretical part of the thesis snowboarding is described as a sport sector. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2014
Zveřejnit od: 6. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2014
  • Vedoucí: PaedDr. Lada Čuříková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Koukol, Jan. Organizace Českého poháru ve freestyle snowboardingu ve Špindlerově Mlýně 2013. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.1.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 1. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN