Bc. Erika Pospíšilová

Bachelor's thesis

Důsledky užívání drog a systém péče o drogově závislé jedince v ČR

Consequences of drug use and the system of care for drug addicts in the Czech Republic
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na následky užívání drog a možnosti péče o drogově závislé jedince v České republice. Výkladová část se bude zaměřovat na příčiny a následky užívání drog a bude vycházet z popisu české drogové scény po roce 1989. V kontextu s tímto výkladem se zaměří na systém péče o drogově závislé jedince v České republice, jehož součástí je přehled institucí zabývajících se touto problematikou …more
Abstract:
The Bachelor Thesis focuses on the consequences of drug use and the possibilities of caring for drug addicts in the Czech Republic. The explanatory part will focus on the causes and consequences of drug use and will be based on the description of the Czech drug scene after 1989. In the context of this interpretation will focus on the system of care for drug addicts in the Czech Republic, which includes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2021
  • Supervisor: Mgr. Pavel Daniš
  • Reader: Mgr. Petr Klíma, MPA

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: AMBIS vysoká škola, a.s.