Daria Soldatenkova

Bakalářská práce

Spa and wellness services provided by selected resort hotels - impact on the competitiveness of particular complex

Spa and wellness services provided by selected resort hotels - impact on the competitiveness of particular complex
Anotace:
Abstrakt SOLDATENKOVA, Daria. Lázeňské a wellness služby poskytované vybranými resorty - dopad na konkurenceschopnost konkrétního komplexu. (Bakalářská disertace) Vysoká škola hotelova v Praze 8, Praha: 2018. 55 stránky. Cílem bakalářské práce je zjistit rozdíly a podobnosti lázeňského a wellnessového průmyslu v Nizozemí a v Rusku. Výzkum je založen na srovnávací analýze dvou hotelů ve vybraných destinacích …více
Abstract:
Abstract SOLDATENKOVA, Daria. Spa and wellness services provided by selected resort hotels –impact on the competitiveness of a particular complex. (Bachelor’s Dissertation) The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Prague: 2018. 55 pages. The purpose of the bachelor’s dissertation is to determine differences and similarities of spa and wellness industry in the Netherlands and in Russia …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/vg9wb/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Eva Mičková
  • Oponent: Ing. Darina Svobodová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze