Bc. Kateřina BUZKOVÁ

Bakalářská práce

Postavení a role rodiny v reklamě

Position and role of the family in advertising
Anotace:
Bakalářská práce na téma {\clqq}Postavení a role rodiny v reklamě`` se zabývá pojetím a zobrazováním rodinného modelu a prostředí v rámci marketingových komunikací, konkrétně v televizních reklamních spotech. Práce zkoumá nejen rodinu jako nástroj reklamního sdělení, ale také jednotlivé role otce a matky v souvislosti s rodinným modelem ale i spotřebitelským chováním.
Abstract:
The theme of this bachelor thesis {\clqq}Position and role of the family in advertising{\crqq} deals with the conception and portrayal of the family structure and its environment within the marketing communications, concretely within the television commercials. The bachelor thesis studies not only family as a tool of advertisement but also the particular roles of father and mother in the context of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2009
Identifikátor: 10493

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Petr Podlešák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BUZKOVÁ, Kateřina. Postavení a role rodiny v reklamě. Zlín, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 11. 05. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace