Bc. Olga Kučírková

Diplomová práce

Bulhaři v České Republice - případová studie města Brna

Bulgarians in the Czech Republic: a case study of the city of Brno
Anotace:
Předkládaná diplomová práce je věnována bulharské menšině v České Republice. Jedná se o případovou studii zaměřenou na město Brno. Autorka v ní vymezuje jednotlivé skupiny zde žijících Bulharů a charakterizuje je z hlediska důvodů migrace, etnické identity, sdružování se a integrace do české společnosti. Tato studie se také zabývá bulharskými organizacemi v Brně a jejich aktivitami. Práce je založena …více
Abstract:
The present thesis is devoted to the Bulgarian minority in the Czech Republic. It is a case study focused on the city of Brno. The authoress defines the particular groups of Bulgarians living here and characterizes them in terms of reason for migration, ethnic identity, association and integration into the Czech society. This study also deals with Bulgarian organisations in Brno and their activities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Jana Jetmarová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kučírková, Olga. Bulhaři v České Republice - případová studie města Brna. Pardubice, 2009. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Sociologie / Sociální antropologie