Mgr. Barbora Kalvodová

Diplomová práce

Traducción de los nombres propios en la obra de Terry Pratchett: análisis de las estrategias de traducción en las versiones checa y española

Translation of proper names in Terry Pratchett's books: a study of the strategies used in the Czech and Spanish translations
Abstract:
The thesis deals with the problems of the translation of proper names. It aims to analyse the translation strategies of the proper names that appear in the selected volumes of Terry Pratchett’s Discworld series. Namely, it focuses on the Czech and Spanish translation of the given fantasy saga. The first part of the thesis concerns with the specificity of literary translation and with the translation …více
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou vlastních jmen v literárním překladu. Na vybraných dílech Terryho Pratchetta z fantasy série Zeměplocha sleduje strategii překladu vlastních jmen do češtiny a španělštiny. V teoretické části práce rozebírá specifika literárního překladu s přihlédnutím k překladu vlastních jmen, zaměřuje se na pojetí překladu jako komunikačního aktu a zohledňuje rovněž problematiku …více
 
 
Jazyk práce: španělština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Athena Alchazidu, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Monika Strmisková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta