Bc. Zuzana Gregorová

Diplomová práce

Vztah subjektivního vnímání intenzity zátěže a vybraných parametrů anaerobního prahu u pacientů s metabolickým syndromem v průběhu pohybové léčby

Subjective perception of rating of perceived exertion and some parameters of anaerobic threshold in patients with metabolic syndrome during exercise therapy
Anotace:
Cílem studie bylo zhodnocení vlivu dvanáctitýdenní pohybové léčby na funkční parametry anaerobního prahu, antropometrické parametry a subjektivní vnímání intenzity zátěže u pacientů s metabolickým syndromem. Srovnávali jsme hodnoty funkčních parametrů na úrovni RPE 11, 12 a 13 Borgovy škály před a po pohybové léčbě a stanovili jsme, který stupeň RPE nejlépe odpovídá úrovni ANP. Po absolvování pohybové …více
Abstract:
The aim of this thesis was to evaluate the impact of 12-week exercise therapy on the functional parameters anaerobic threshold (AT), antropometric parameters and subjective perception of exertion in patients with metabolic syndrome. We compared values of functional parameters at the level RPE 11, 12 and 13 of Borg’s scale before and after exercise therapy and assessed the level of RPE best matching …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2010
  • Vedoucí: MUDr. Hana Svačinová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta