Theses 

Sociální interakce u žáků se sociálním znevýhodněním na prvním stupni základní školy – Bc. Šárka Pajurková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Šárka Pajurková

Diplomová práce

Sociální interakce u žáků se sociálním znevýhodněním na prvním stupni základní školy

Social Interaction of Primary School Pupils with Social Disadvantaged

Anotace: Diplomová práce vymezuje legislativní rámec vzdělávání v České republice, sociálně znevýhodňující faktory pro vývoj dítěte a charakteristické rysy romské národnostní menšiny. Opírá se také o poznatky o vývoji osobnosti dítěte v předškolním a školním věku, jeho specificích u dětí se sociálním znevýhodněním a přístupech při jejich vzdělávání. Podrobněji analyzuje podmínky vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků na základních školách, při nichž jsou zřízeny přípravné třídy, ve městě Brně.

Abstract: The diploma thesis describes legislation of education system in the Czech Republic, socially disadvantaged factors of child’s development and characteristics of Romany minority. It also contains information about development of child’s personality in preschool and school age, the specifics of socially disadvantaged children and approaches to their education. In detail, it analyzes educational conditions of such children at basic schools in Brno where preparatory classes have been established.

Klíčová slova: romské dítě, rodina, výchova, žák, vzdělávání, učitel, asistent pedagoga, přípravná třída, sociální znevýhodnění, sociální interakce, sociální kompetence, sociometrie, Romany child, family, upbringing, pupil, education, teacher, teaching assistant, preparatory class, social disadvantage, social interaction, social competency, sociometry

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2010
  • Vedoucí: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 06:15, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz