Anna Rejhonová

Diplomová práce

Podpora rodin s dětmi v systému sociálního zabezpečení v České republice v letech 2010-2020 a její komparace s podporou ve Švédsku

Support for families with children in the social security system in the Czech republic between 2010-2020 and comparison with financial support in Sweden
Anotace:
Předmětem diplomové práce je popis a analýza finanční podpory rodin s dětmi v České republice a následná komparace s rodinnou politikou Švédska. V oblasti české rodinné politiky existuje řada faktorů, které způsobují neefektivitu v péči o rodiny s dětmi ze strany státu, a proto je doporučeno zavést několik dílčích změn po vzoru Švédska. Švédsko má bohatou zkušenost s realizací rodinné politiky zaměřenou …více
Abstract:
The subject of the thesis is a description and analysis of financial support for families with children in the Czech Republic and a comparison with the family policy in Sweden. There are a number of factors in the Czech family policy that cause inefficiency in the care of families with children by the state and therefore it is recommended to introduce several partial changes following the Swedish model …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2022
  • Vedoucí: Vojtěch Krebs
  • Oponent: Lucia Bartůsková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/87052