MUDr. Bc. Tomáš Vojtíšek, Ph.D.

Diplomová práce

Souhlas s pitvou v novém občanském zákoníku

Consent to Dissection in the new Civil Code
Anotace:
Nový občanský zákoník výrazně negativně ovlivnil počet prováděných tzv. patologicko-anatomických pitev. Důvodem bylo zakotvení nevyvratitelné právní domněnky nesouhlasu s pitvou, a to v rozporu se způsobem regulace provádění pitev v zákoně o zdravotních službách. Ačkoliv již zákon o zdravotních službách plně respektoval vůli člověka rozhodovat o nakládání se svým tělem po smrti, nepromyšlené zavedení …více
Abstract:
The new Civil Code has significantly decreased the number of so-called pathological- anatomical autopsies. It was due to newly established legal presumption of disagreement with the autopsy. This was in conflict with the regulation in the Law on Health Service. Although this law has already fully respected individual´s right to decide about the treatment of his remains, an unnecessary change was made …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 5. 2015
  • Vedoucí: doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta