Mgr. Adéla Souralová, Ph.D.

Diplomová práce

Les femmes visibles : la féminisation de la langue française

The visible women: the feminization of french language
Abstract:
Diploma thesis « Les femmes visibles » : la féminisation de la langue française („Visible women“: the feminization of French language) deals with the process of feminization of French. It accentuates the symbolic role of language in society and demonstrates the consequences of gender insensitivity in French (generic masculine, invisibilization, and marginalization of women etc.). In the context of …více
Abstract:
Diplomová práce « Les femmes visibles » : la féminisation de la langue française („Viditelné ženy“: feminizace francouzského jazyka) pojednává o procesu feminizace francouzštiny. Klade důraz nejen na symbolickou roli jazyka ve společnosti a ukazuje konsekvence genderové nekorektnosti ve francouzštině (nadužívání generického maskulina, zneviditelňování a marginalizace žen atd.). V kontextu lingvistického …více
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 1. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 2. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Marie Červenková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Naděžda Krsková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta