Bc. Markéta Richterová, Ph.D.

Diplomová práce

Interakce beta-kateninu a Ah receptoru v regulaci transkripce řízené beta-kateninem

Interactions of beta-catenin and Ah receptor in regulation of beta-catenin-dependent transcription
Anotace:
Aktivace kanonické Wnt dráhy i indukce AhR hrají významnou roli v regulaci funkcí jaterních progenitorových buněk, které se podílejí na procesech jaterní regenerace a hepatokarcinogeneze. Cílem této diplomové práce bylo stanovit možné účinky TCDD na expresi genů, které jsou regulovány aktivací β-kateninu, samotného AhR a jeho cílových genů v buněčné linii WB-F344. Bylo potvrzeno, že aktivace kanonické …více
Abstract:
Activation of canonical Wnt signaling and AhR induction both play a significant role in regulation of functions of liver progenitor cells, which may participate in liver regeneration and hepatocarcinogenesis. The aim of this diploma thesis was to determine possible effects of TCDD on expression of the genes that are regulated by β-catenin activation, AhR and its target genes in WB-F344 cell line. It …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta