Lukáš Fetr

Bakalářská práce

Posttraumatická stresová porucha

Posttraumatic Stress Disorder
Anotace:
Bakalářská práce se zabývala problematikou posttraumatické stresové poruchy se zaměřením na prostředí Policie České republiky a vycházela ze současného stavu bádání v dané oblasti a osobních zkušeností autora, přičemž byl zvolen kritický přístup. Jejím cílem bylo zjistit skutečný stav informovanosti policistů územního odboru v Liberci. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti. Jednalo se o část teoretickou …více
Abstract:
The thesis dealt with posttraumatic stress malfunction issue with a focus on Police of the Czech Republic environment and was based on a current research situation in this area but also on the author?s personal experience. A critical attitude was chosen for the work. The aim of this thesis was to find out how aware of this situation are policemen from territorial division of Liberec. The thesis was …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Kovařík

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Fetr, Lukáš. Posttraumatická stresová porucha. Liberec, 2012. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální práce / Penitenciární péče