Theses 

EFL TEACHER QUESTIONING BEHAVIOUR AT CZECH GRAMMAR SCHOOLS AND ITS EFFECT ON STUDENT CLASSROOM PARTICIPATION – Bc. Petra BAXOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / AJ-Ps

Bc. Petra BAXOVÁ

Diplomová práce

EFL TEACHER QUESTIONING BEHAVIOUR AT CZECH GRAMMAR SCHOOLS AND ITS EFFECT ON STUDENT CLASSROOM PARTICIPATION

EFL Teacher Questioning Behaviour at Czech Grammar Schools and Its Effect on Student Classroom Participation

Abstract: The thesis deals with EFL teacher questions and their effect on student language production and classroom participation. Readers are presented with various aspects of teacher questions, including their role in classroom discourse, the importance of questioning, different question types and their cognitive level, the functions of teacher questions, and so on. Numerous examples of various research studies on the similar subjects are provided. The research was carried out by means of lesson observations and teacher structured interviews at a Czech grammar school. It maps EFL teachers´ questioning behaviour and student´ participation within the IRF sequences. The research results revealed that the teachers´ use of various question types was not well-balanced in most cases, with prevalence of display and lower-order questions, students´ abilities and skills thus often staying unutilized. It was further showed that most teachers used L1 in questioning on a small scale, which corresponds with modern EFL principles. Typical questioning techniques and patterns were observed and analysed with each teacher. Students´ answers to their teachers´ questions were also investigated, showing that higher-order and referential questions supported the students´ language production more effectively. Nevertheless, the key condition of increasing STT seemed to lie in the expedient use of teacher questioning skills.

Abstract: Tato diplomová práce se zabývá učitelskými otázkami ve výuce anglického jazyka na českých gymnáziích a jejich efektem na zapojení žáků do výuky. V první části, která slouží jako teoretický rámec pro následný výzkum, se čtenář seznámí se základní terminologií a různými aspekty učitelských otázek, a zejména pak s řadou doporučení, jak dosáhnout efektivního dotazování ve výuce anglického jazyka. Hlavní část výzkumu byla provedena pomocí náslechů, tj. přímého pozorování vyučovacích hodin. Výsledky výzkumu odhalily, že dotazovací dovednosti většiny učitelů mají velké rezervy. Ve výuce anglického jazyka převažovaly pedagogické otázky nižší kognitivní úrovně, které dostatečně nestimulují komunikační, ani rozumové schopnosti žáků vyššího stupně gymnázia. Výzkum dále naznačil, že ke zvýšení jazykové produkce žáků přispívají zejména tři podmínky: častější využití autentických otázek a otázek vyšší kognitivní úrovně, uplatňování všech doporučení o efektivním dotazování, a poskytnutí dostatku času na přípravu a přemýšlení před samotným dotazováním. Výsledky výzkumu jsou okomentovány, možné příčiny a následky zmíněny. V závěru práce jsou navrženy možné implikace pro výuku anglického jazyka.

Keywords: otázky učitele, pedagogický dialog, typy otázek, pedagogické a autentické otázky, kognitivní úroveň otázek, dovednosti dotazování, odpovědi studentů, autentická interakce, efektivní dotazování

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2016
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=64878 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

BAXOVÁ, Petra. EFL TEACHER QUESTIONING BEHAVIOUR AT CZECH GRAMMAR SCHOOLS AND ITS EFFECT ON STUDENT CLASSROOM PARTICIPATION . Plzeň, 2016. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 13:24, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz