Bc. Jan Košťál

Master's thesis

Low-cost cestování jako životní styl a současně marketingový nástroj

Low cost travel as lifestyle, but also a marketing tool
Abstract:
Diplomová práce se zabývá low-cost cestováním. Cílem práce je charakterizovat a porovnat nízkonákladové letecké společnosti a zhodnotit jejich služby, které poskytují. Teoretická část diplomové práce se zabývá nízkonákladovými leteckými společnostmi a tvorbou identity, která je spojená s cestováním. Praktická část této práce obsahuje dotazníkové šetření a analyzuje výsledky a návrhy na zlepšení služeb …more
Abstract:
The diploma thesis deals with low-cost. The aim of this work is to characterize and compare low-cost airlines and evaluate their services they provide. The theoretical part of the thesis deals with low-cost airlines and the creation of an identity that is associated with travel. The practical part of this work contains a questionnaire survey and analyzes the results and suggestions for improving the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 6. 2020
  • Supervisor: Mgr. Jitka Cirklová, M.A.
  • Reader: doc. Giuseppe Maiello, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní