Bc. Katarína Nemtušiaková

Bakalářská práce

Formy elektronického bankovníctva založené na používaní internetu v podmienkach SR

Forms of Electronic Banking Based on Using of Internet in Conditions of SR
Abstract:
Bachelor work deals with the forms of electronic banking based on using internet in the conditions of SR. The first chapter is focused on a bank, a system of payment, distribution channels and characterizes individual forms of electronic banking. The second chapter is focused on the analysis of electronic banking forms based on using internet in selected banks and consequently evaluates the questionnaire …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá formami elektronického bankovníctva založených na používaní internetu v podmienkach SR. Prvá kapitola sa zameriava na banku, platobný styk, distribučné kanály a charakterizuje jednotlivé formy elektronického bankovníctva. Druhá kapitola sa zaoberá analýzou foriem elektronického bankovníctva založených na používaní internetu vo vybraných bankách a následne vyhodnocuje dotazníkový …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Adriána Šlajferčíková, PhD.
  • Oponent: Ing. Adriana Zliechovcová, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK