Bc. Hana Burešová

Bakalářská práce

Lex mercatoria jako nestátní prostředek úpravy vztahů mezi mezinárodními obchodníky

Lex mercatoria as a regulation of the relationships among international traders
Anotace:
Lex mercatoria představuje mezinárodní právní systém využívaný v mezinárodním obchodu. Tento jev můžeme nazvat také jako transnacionální právo mezinárodní smlouvy nebo mezinárodní právo obchodní. Tento systém byl znám už ve Středověku. Středověké lex mercatoria bylo používáno mezinárodními obchodníky v obchodních centrech jakým byly například Benátky. V 17. století se začaly vytvářet národní kodexy …více
Abstract:
Lex mercatoria is en international system of rules of law in transnational commerce. It could be named like “transnational law of international contract” or “international commercial law”. This system was known already in the Middle Age. Medieval lex mercatoria was used by international businessmen in centers of commerce like was Venice. In the 17th century was made national legislatives and using …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2008
  • Vedoucí: JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta