Ing. Lucie RUŠAVÁ

Diplomová práce

Role odborové organizace jako zástupce zaměstnanců v komparaci s radou zaměstnanců a zástupcem pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

The role of a union organisation as a representative of employees in a comparison with a council of employees and a representative for the occupational safety and health
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou sociální reprezentace zaměstnanců v českém pracovním právu, a to nejen z hlediska analýzy a zhodnocení současné právní úpravy, ale též z hlediska legislativního vývoje během posledních několika let. Práce také poukazuje na základní rozdíly mezi jednotlivými zástupci zaměstnanců. Skládá se z pěti hlavních částí. V úvodu je objasněna pozice kolektivního pracovního …více
Abstract:
The present thesis deals with the issues of social representation of employees in Czech labor law, not only from the perspective of analysis and evaluation of the present legislation, but also from the perspective of principal development changes that have recently happened in this area. The thesis also emphasizes the principal differences between individual representatives of employees. The work is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Bc. et Mgr. Ilona Kostadinovová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RUŠAVÁ, Lucie. Role odborové organizace jako zástupce zaměstnanců v komparaci s radou zaměstnanců a zástupcem pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Plzeň, 2012. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická