Bc. Tereza Šoltésová

Bakalářská práce

Implementace PR do zdravotnických zařízení

PR implementation in health care facilities
Anotace:
V bakalářské práci budu řešit problematiku Public Relations mezi gynekologicko-porodnickým oddělením teplické nemocnice a pacientkami, tedy nastávajícími matkami. Ráda bych se zaměřila na pacientky, nastávající matky, a kvalitu pro ně dostupných informací, služeb a možnosti jejich využití, popřípadě možnosti financování. Ráda bych se zúčastnila předporodního kurzu a tak si utvořila vlastní názor na …více
Abstract:
In the thesis will deal with the issue Public Relations between gynecological and obstetric departments teplické hospitals and patients, thus forthcoming mothers. I would like to focus on the patient, expectant mothers, and the quality of information available to them, the services and how to use them, or financing options. I'd attended the antenatal course and so formed their own opinion about the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Michaela Svitáková
  • Oponent: Mgr. Michal Tomčík, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní