Dominika Pastorková

Bachelor's thesis

Nové směry v technologii mražených krémů

New trends in technology of ice cream
Anotácia:
Bakalářská práce je zaměřena na výrobu mražených krémů a zmrzlin. Popisuje druhy použitých surovin a jejich vliv na jakost výsledného produktu.Mražené krémy se dle legislativy rozdělují na několik druhů, buď podle množství nebo typu suroviny. Zároveň se práce krátce věnuje historii vzniku zmrzliny a postupnému rozvíjení jed-notlivých technologií, které usnadnily nynější výrobu. Dále jsou zde zmíněny …viac
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the production of ice cream. The thesis describes usage of raw materials and their influence on the quality of the final product.Ice creams are divided into several categories, depending on quantity or kind of raw materials, according to valid legislation.Simultaneously, the thesis shortly pursues a history of ice cream and progressive developing technologies, which …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Roman Pytel
  • Oponent: Lenka Pohlodková, Ing.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta