Mehmet Burak Bozaslan

Diplomová práce

Digitization of Records of Performed Autonomous Maintenance Activities on Pc Panels of Production Lines

Abstract:
Během posledních několika let se objevily nové trendy v technologických inovacích. Nejdůležitější z těchto nových trendů je digitalizace údržbářských činností. Cílem této práce bylo eliminovat nadbytečnou pracovní zátěž a snižování chyb lidského faktoru při manuálních papírových procesech autonomní údržby. Vytvořená platforma umožňuje pracovníkům řešit odchylky mnohem rychleji a efektivněji. Platforma …více
Abstract:
During the last few years, new trends in technology innovation have emerged. The most essential of these new trends is digitization of maintenance activities. In this work, it aimed to eliminate the extra workload and decreasing of human factor mistakes of manual, paper-based Autonomous Maintenance processes. Created platform provides to enable workers to solve deviations much quicker and more efficient …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Miroslav Vavroušek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bozaslan, Mehmet Burak. Digitization of Records of Performed Autonomous Maintenance Activities on Pc Panels of Production Lines. Liberec, 2020. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta strojní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní

Technická univerzita v Liberci

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Mechanical Engineering / Manufacturing Systems and Processes