Ing. Martin DOSTAL

Disertační práce

TEXT-MINING WITH LINKED DATA

TEXT-MINING WITH LINKED DATA
Abstract:
Tato práce představuje můj vývoj v oblasti text-miningu realizovaný s využitím sémantické informace získané z Linked Data. Tento přístup je demonstrován na dobře známých text-miningových úlohách jako je volba vlastností, klasifikace a shlukování. Tento přístup je vyhodnocen s využitím běžných datových kolekcí a s využitím několika vlastních korpusů v případech, kdy dostatečně velké korpusy nebyly k …více
Abstract:
This thesis proposes the progress in the area of text-mining realized with methods improved by semantic information from Linked Data. This approach is demonstrated on well-known text-mining tasks like feature extraction, classification and clustering. This approach is evaluated with common available data corpuses and with my own several corpuses in cases when the large enough corpuses were not available …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOSTAL, Martin. TEXT-MINING WITH LINKED DATA. Plzeň, 2014. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Doktorský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informatika a výpočetní technika

Práce na příbuzné téma