Adéla ŠEBESTOVÁ

Bakalářská práce

Povědomí laické populace o profesi porodní asistentka

Awareness of the General Public about Midwifery Profession
Anotace:
Cíl: Cílem bakalářské práce bylo zmapovat míru povědomí laické veřejnosti o profesi porodní asistentka. Dílčí cíle se zaměřovaly na míru povědomí laické veřejnosti o profesi porodní asistentka v závislosti na pohlaví, věku a nejvyšším absolvovaném vzdělání respondentů. Metodika: Sběr dat v rámci kvantitativního šetření probíhal pomocí dotazníku, který byl rozšířen v elektronické formě. Analýza výsledků …více
Abstract:
Aims: The aim of the bachelor thesis was to map the level of awareness of the lay public about the midwife profession. The specific aims focused on the level of awareness of the lay public about the midwife profession, in relation to gender, age and highest completed education of the respondents. Methodology: Data collection within the quantitative survey was carried out using a questionnaire, which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠEBESTOVÁ, Adéla. Povědomí laické populace o profesi porodní asistentka. Ostrava, 2022. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka