Theses 

Space Race and Arms Race in the Western Media and the Czechoslovak Media – Bc. Věra Gábová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Věra Gábová

Bakalářská práce

Space Race and Arms Race in the Western Media and the Czechoslovak Media

Space Race and Arms Race in the Western Media and the Czechoslovak Media

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá některými událostmi druhé světové a studené války, které byly součástí závodu ve zbrojení a závodu v dobývání vesmíru. Mezi probíranými událostmi je například první použití balistických raket, vývoj atomové a vodíkové bomby, vypuštění první umělé družice Země atd. Práce se zaměřuje na prezentaci těchto událostí v Československém a západním tisku, porovnává je a také uvádí některá historická fakta pro zdůraznění subjektivity v médiích. Cílem práce není pouze popsat toto období jak je všeobecně známo ale srovnat zdroje informací, které byly v příslušné době dostupné a poukázat na rozdílnost v médiích. Práce vysvětluje, proč jsou zde takové rozdíly, jak spolu závod ve zbrojení a závod v dobývání vesmíru souvisí a proč byla vědecký a technický pokrok pro media tak důležitý.

Abstract: The bachelor thesis deals with selected Second World War and Cold War events, which were embodied in arms race and space race. Among events discussed are for example the first use of ballistic missiles, development of atomic and hydrogen bombs, launching the first artificial satellites etc. The thesis focus on presentation of such events in the Czechoslovak and the Western press, compares them and also provides some historical facts to emphasize subjectivity in the media. Its aim is not only to describe the period as it is generally known, but to contrast the sources of information which were available at those times and to point out the nuances in the media. It explains why there are such differences, how space race and arms race are related and why the progress in science and technology was so important for the media.

Keywords: The Second World War, The Cold War, space race, arms race, press, objectivity, censorship, propaganda, druhá světová válka, studená válka, závod v dobývání vesmíru, závod ve zbrojení, tisk, objektivita, cenzura

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Janík, M.A.
  • Oponent: M.A. Michael George

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 5. 2019 09:41, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz