Ing. Pavel Drozen

Diplomová práce

Zákaz veřejné podpory a grantové programy územních samosprávných celků

Prohibition of public support and grant programs of municipal units
Anotace:
Ve své práci jsem se zaměřil na veřejnou podporu a grantové programy. Veřejná podpora je jakákoliv forma podpory poskytovaná způsobem, který narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž tak, že někoho oproti ostatním zvýhodňuje. O veřejnou podporu nikdy nejde, když se jedná o likvidaci škod sociálního charakteru - například po povodních. Je dobře, že sledujeme zakázanou veřejnou podporu, protože …více
Abstract:
In my thesis I focus on a public support and grant programs. The public support is a form of support provided in a way that disturb or could disturb an economic competition in disadvantaging any of the participants. There is no public support if we are talking about the settlement of a claim of social charakter, for example floods. It is worth monitoring the prohibited public support just like that …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Otto Kechner
  • Oponent: Ing. Herbert Heissler

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní