Theses 

Ukazatele fundamentální analýzy pro investiční rozhodování – Bc. Jakub Obrovský

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jakub Obrovský

Diplomová práce

Ukazatele fundamentální analýzy pro investiční rozhodování

Indicators of fundamental analysis in investment decisions

Anotace: Diplomová práce zkoumá možnosti využití poměrového ukazatele PE při sestavo-vání akciového portfolia na čínském a americkém akciovém trhu. Výsledkem této práce je zjištění, že akcie s nízkou hodnotou ukazatele PE dosahují v krátkém i dlouhém investičním horizontu vyššího rizikově váženého zhodnocení než akcie s vysokými hodnotami ukazatele PE na obou zkoumaných trzích. Na základě zjiš-těné volatility akcií s krajními hodnotami PE je však možné doporučit využití pou-ze tohoto ukazatele při tvorbě portfolia jen těm nejspekulativnějším investorům.

Abstract: This diploma thesis examines the possibilities of using the PE ratio in the creation of a stock portfolio on the Chinese and American stock market. The result of this work is the finding that low PE shares achieve higher risk-weighted returns over short and long investment horizons than shares with high PE values in both ex-amined markets. However, based on the detected volatility of the shares with the extreme values of PE, it is possible to recommend the use of this indicator for creation of the portfolio only to the most speculative investors.

Klíčová slova: Fundamentální analýza, Poměrové ukazatele, Price to Earnings ratio, CSI 300 index, S&P 500

Keywords: Indicator ratios, Price to Earnings ratio, CSI 300 index, S&P 500, Fundamental analysis

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Širůček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://is.mendelu.cz/zp/61514 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 03:06, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz