Bc. Jakub Obrovský

Diplomová práce

Ukazatele fundamentální analýzy pro investiční rozhodování

Indicators of fundamental analysis in investment decisions
Anotace:
Diplomová práce zkoumá možnosti využití poměrového ukazatele PE při sestavo-vání akciového portfolia na čínském a americkém akciovém trhu. Výsledkem této práce je zjištění, že akcie s nízkou hodnotou ukazatele PE dosahují v krátkém i dlouhém investičním horizontu vyššího rizikově váženého zhodnocení než akcie s vysokými hodnotami ukazatele PE na obou zkoumaných trzích. Na základě zjiš-těné volatility …více
Abstract:
This diploma thesis examines the possibilities of using the PE ratio in the creation of a stock portfolio on the Chinese and American stock market. The result of this work is the finding that low PE shares achieve higher risk-weighted returns over short and long investment horizons than shares with high PE values in both ex-amined markets. However, based on the detected volatility of the shares with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Širůček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta