Bc. Pavel NAAR

Diplomová práce

Teoretická analýza fragmentačních kanalů ionizovaných klastrů vzácných plynů

Theoretical analysis of fragmentation channels for ionized rare gas clusters
Anotace:
Cílem této práce je výzkum rozpadových kanálů ionizovaných klastrů vzácných plynů- argonu, kryptonu a xenonu. Na začátku byly vygenerovány klastry vzácných plynů o požadované velikosti a následně byly vibračně excitovány a ionizovány. Dále se sledovala celková energie klastru a byla porovnávána s možnými kombinacemi vzniknuvších fragmentů (energetická analýza). Generování klastrů probíhalo metodou …více
Abstract:
The aim of this work is to research decay channels of ionized clusters of rare-gas argon, krypton and xenon. At the beginning there were generated clusters of rare gases of the desired size and subsequently vibrationally excited and ionized. In addition we watched the total energy of the cluster and it was compared with possible combinations of formed fragments (energy analysis). The generating of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 1. 2014
Zveřejnit od: 13. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2014
  • Vedoucí: Doc. Ing. Ivan Janeček, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NAAR, Pavel. Teoretická analýza fragmentačních kanalů ionizovaných klastrů vzácných plynů. Ostrava, 2014. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.1.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 1. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Fyzika / Učitelství Fyziky - Chemie pro střední školy