Theses 

Degradace maloplošných chráněných uzemí na příkladu Vrbenské tůně – Bc. Jana URBANOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jana URBANOVÁ

Bakalářská práce

Degradace maloplošných chráněných uzemí na příkladu Vrbenské tůně

Degradation of small protected areas on the example of the Vrbenská tůň

Anotace: Přírodní památka Vrbenská tůň se nachází na severozápadním okraji Českých Budějovic, v Českém Vrbném. Jedná se o zbytek původního meandrujícího koryta Dehtářského potoka v široké ploché nivě Vltavy. Bakalářská práce podává informace o eutrofizaci, současném stavu flóry a navrhuje opatření pro zachování této přírodní památky. Během vegetační sezóny roku 2007 a 2008 jsem provedla floristický průzkum této lokality. Součástí je seznam zjištěných cévnatých druhů rostlin, přehled vyskytujících se vegetačních jednotek a charakteristika současného stavu. Výsledky jsou porovnány s výsledky botanického výzkumu, který proběhl v roce 2006. Závěry práce potvrzují rychlé zazemňování tůně, které se projevuje nestabilní vegetací s převládajícími konkurenčně silnými a ruderálními druhy rostlin.

Abstract: The natural monument Vrbenská tůň is located in České Vrbné on the northwest edge of České Budějovice. It is the remainder of the winding original stream Dehtářský potok in the wide flat alluvium of the Vltava river. This bachelor thesis provides information about eutrophication, the current state of flora and proposes measures for the conservation of this natural monument. I made a survey of flora in this locality, during the growing season of the year 2007 and 2008. A list of recorded vascular plant species and an overview of the characteristics of existing vegetation units are also included. The results are compared with the results of botanical research made in 2006. The conclusions of this work confirm that rapid silt deposition causes unstable vegetation with prevailingly strong and competitive varieties of plants.

Klíčová slova: Českobudějovicko, Vrbenská tůň, eutrofizace, přírodní památka, flóra

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2009
  • Zveřejnit od: 17. 4. 2009
  • Identifikátor: 11481

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2009
  • Vedoucí: Ing. Olga Křiváčková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 17. 04. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 4. 2009 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta

Jak správně citovat práci

URBANOVÁ, Jana. Degradace maloplošných chráněných uzemí na příkladu Vrbenské tůně. Č. Bud., 2009. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 00:35, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz