Mgr. Martina Vyhnalová

Diplomová práce

Faktory ovlivňující kvalitu života osob v paliativní péči

Factors influencing quality of life of persons in palliative care
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá faktory ovlivňujícími kvalitu života osob v kontextu paliativní péče. Práce je převážně teoretická, v empirické části uvádíme ilustrativní případovou studii, na které demonstrujeme identifikované faktory z teoretické části. Teoretická část se zabývá historickým vývojem, definicí paliativní péče a základními pojmy s ní spojenými. Dále v této části identifikujeme …více
Abstract:
This diploma thesis explores which factors influence quality of life of persons in palliative care. The thesis is mostly theoretical; the empirical part presents an illustrative case study in which we demonstrate identified factors from the theoretical part. The theoretical part deals with historical development and definition of palliative care, basic terms associated with palliative care. In this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta