Bc. Petr Karlický

Bakalářská práce

Analýza podniku na bázi pyramidového rozkladu ukazatelů finanční analýzy

Company analysis on the base of pyramidal breakdown of financial analysis ratios
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zhodnocení podniku Česká stavomontážní s.r.o., zabývající se realizací staveb a jejich rekonstrukcí, pomocí ukazatelů finanční analýzy a pyramidového rozkladu, porovnání s konkurenčními firmami ve stejném oboru a predikce jeho budoucího vývoje. Hlavním důvodem byl zájem dozvědět se finanční a ekonomickou situaci středního podniku v porovnání s konkurenčními firmami. Teoretická …více
Abstract:
Aim of this work is to evaluate the company Česká stavomontážní Ltd., engaged in construction works and renovations, through financial analysis and pyramid decomposition, compared with competing firms in the same field and the prediction of its future development. The main reason was the wish to learn the financial and economic situation of SME compared with competing firms. The theoretical part is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 10. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 11. 2010
  • Vedoucí: Ing. Jiří Hanzlík
  • Oponent: Dr. Josef Tvrdoň, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní