Bc. Jan Chládek

Bakalářská práce

Optimalizace organizační struktury

Optimalization of organization structure
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Optimalizace organizační struktury“ je popis a analýza současné organizační struktury podniku a návrh nové organizační struktury. První část nabízí teoretické poznatky z oblasti organizování se zaměřením na organizační strukturu, které jsou využity pro řešení praktické části. V druhé části je proveden popis a analýza organizační struktury konkrétního podniku ze stavebního …více
Abstract:
The subject of the bachelor thesis "Optimization of the organization structure" is the description and analysis of the current organization structure and the suggestion of a new organization structure. The first part offers the theoretical knowledge from the field of organization focusing on the organization structure, which are used to solve the practical part. In the second part is made the description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.
  • Oponent: Ing. Ondřej Částek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management