Bc. Taťána MARKOVÁ

Diplomová práce

Nakládání s průmyslovými odpady z výroby se zaměřením na společnost Kabelovna Děčín Podmokly, s.r.o.

The treatment of industrial wastes from the production focused on company Kabelovna Děčín Podmokly, s.r.o.
Anotace:
Diplomová práce pojednává o problematice odpadů, které vznikají při výrobě kabelů ve společnosti Kabelovna Děčín Podmokly, s.r.o. V jednotlivých kapitolách jsou zmiňovány primární suroviny pro výrobu, výroba kabelů, vznikající odpady a možnosti recyklace hlavních odpadů z výroby, historie firmy a legislativa týkající se nakládáním s odpady. Vlastní šetření se zabývá analýzou odpadů vznikajících při …více
Abstract:
The diploma thesis deals with issue of waste generated in the production of the company Kabelovna Decin Podmokly, s.r.o. The individual chapters are mentioned primary raw materials for production, cableproduction, emergent wastes and recycling options of the main waste from the production, the history of the company and legislation on waste management. Private investigation deals with the analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: Ing. Věra Kreníková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MARKOVÁ, Taťána. Nakládání s průmyslovými odpady z výroby se zaměřením na společnost Kabelovna Děčín Podmokly, s.r.o.. Ústí nad Labem, 2011. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 20. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta životního prostředí

Magisterský studijní program / obor:
Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství