Mgr. Michaela Nekulová

Master's thesis

Podpůrné faktory trvalé abstinence uživatelů metamfetaminu: narativní analýza příběhů mužské majoritní společnosti

Factors Supporting Permanent Abstinence From Methamphetamine: Narrative Analysis of Stories of Majority Male Population
Abstract:
Diplomová práce se zabývá podpůrnými faktory trvalé abstinence uživatelů metamfetaminu se zaměřením na mužskou majoritní populaci. Cílem je určit a popsat tyto faktory porovnáním skupiny abstinujících se skupinou takových uživatelů, kteří po léčbě zrelapsovali. Výzkum byl proveden kvalitativně metodou narativních rozhovorů facilitovaných kresbou čáry života. Celkem do něj bylo zařazeno 10 mužů ve věku …more
Abstract:
This diploma thesis deals with factors supporting permanent abstinence from methamphetamine in the users of this substance. This work focuses on majority male population. The goal is to identify and describe these factors by comparing a group of abstinents with a group of those who relapsed after the treatment. The research was undertaken using the method of narrative interviews facilitated via drawing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2012
  • Supervisor: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta