Mgr. Michaela Nekulová

Master's thesis

Podpůrné faktory trvalé abstinence uživatelů metamfetaminu: narativní analýza příběhů mužské majoritní společnosti

Factors Supporting Permanent Abstinence From Methamphetamine: Narrative Analysis of Stories of Majority Male Population
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá podpůrnými faktory trvalé abstinence uživatelů metamfetaminu se zaměřením na mužskou majoritní populaci. Cílem je určit a popsat tyto faktory porovnáním skupiny abstinujících se skupinou takových uživatelů, kteří po léčbě zrelapsovali. Výzkum byl proveden kvalitativně metodou narativních rozhovorů facilitovaných kresbou čáry života. Celkem do něj bylo zařazeno 10 mužů ve věku …viac
Abstract:
This diploma thesis deals with factors supporting permanent abstinence from methamphetamine in the users of this substance. This work focuses on majority male population. The goal is to identify and describe these factors by comparing a group of abstinents with a group of those who relapsed after the treatment. The research was undertaken using the method of narrative interviews facilitated via drawing …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2012
  • Vedúci: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta