Mgr. Lucie Hrstková

Bakalářská práce

Využití fitness metod v tréninku sjezdového lyžování

Exploit method of fitness for training in alpine skiing
Anotace:
Hrstková, Lucie. Využití fitness metod v tréninku sjezdového lyžování. Bakalářská práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2007. 33 s. Bakalářská práce je zaměřena na využití fitness metod v tréninku sjezdového lyžování. Cílem práce je navrhnout a sestavit tréninkový program lyžaře tak, aby v něm bylo využito metod a prvků z oblasti fitness. Práce může ukázat jiný pohled na sestavování …více
Abstract:
Hrstková, Lucie. Exploit method of fitness for training in alpine skiing. Bachelor Thesis. Brno: University of Masaryk, Faculty of Sports Studies, 2007. 33 p. This Bachelor Thesis is focused on exploit method of fitness for training in alpine skiing. The aim of this study is propose and compile training program for alpine skier with exploit method and elements from territory of fitness. The study can …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 9. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2007
  • Vedoucí: PaedDr. Dagmar Šimberová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií