Mgr. Michal Kovář

Diplomová práce

Povinnosti státního zaměstnance podle zákona o státní službě

Liabilities of Civil Servants According to the Civil Service Act
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá podrobným vysvětlením, rozborem a vyhodnocením povinností a omezení práv státních zaměstnanců stanovených v zákonu o státní službě. V práci je provedeno jejich porovnání s povinnostmi a omezeními práv státních zaměstnanců upravenými v zákonu č. 218/2002 Sb. Pozornost je věnována povinnostem státních zaměstnanců mezi roky 1914 až 2015, pojmům státní služba, státní zaměstnanec …více
Abstract:
This diploma thesis deals with detailed explanation, analysis and assesment of liabilities and restrictions on rights of civil servants and superior civil servants which are established in Civil Service Act. Thesis is focused on a comparison of aforesaid liabilities and restrictions on rights with liabilities and restrictions on rights of civil servants and superior civil servants which were established …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta