Mgr. Lenka Tesařová, Ph.D.

Disertační práce

Klonální rozmanitost T lymfocytů u hematoonkologických pacientů

Clonal diversity of T cells in hematooncological patients
Anotace:
Standardní léčba mnohočetného myelomu (MM) zahrnuje autologní transplantaci hematopoetických kmenových buněk, která umožňuje použít vysoké dávky chemoterapie. Tento léčebný protokol zlepšil klinický výsledek léčby, avšak zároveň u pacientů navyšuje imunosupresi, která byla původně vyvolána samotnou nemocí. S ohledem na zaváděné imunoterapie je třeba zjistit vliv léčby MM na rozmanitost T lymfocytů …více
Abstract:
The current standard of treatment of multiple myeloma (MM) patients includes autologous stem cell transplantation, which enables the use of high doses of chemotherapy. This therapeutic procedure has improved the clinical outcome but simultaneously enhances the immunosuppression initially caused by MM itself. With regard to the current trend of immunotherapy for MM treatment, it is necessary to determine …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2012
  • Vedoucí: doc. RNDr. Irena Krontorád Koutná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta