Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D.

Diplomová práce

Tvůrčí psaní jako nástroj rozvoje tvůrčího myšlení v literární výchově

Creative Writing as a Tool for the Development of Creative Thinking in Literature Classes
Anotace:
Předložená práce se zabývá problematikou tvořivosti ve výuce literární výchovy na středních školách. Výkladová linie teoretické části práce je vystavěna kolem klíčového pojmu tvořivost, jeho ukotvení v rámci pedagogického procesu a jeho vztahu k pedagogické komunikaci. Navazující empirická část práce zachycuje deskripci toho, jakou podobu má komunikace mezi učiteli a žáky v literární výchově na středních …více
Abstract:
The diploma thesis examines how creativity can be used in literature classes in secondary schools. The theoretical part of the thesis centres around creativity, its grounding in the pedagogical process, and its relation to pedagogical communication. The empirical part describes the various types of communication which occur between the teacher and students in teaching literature in secondary schools …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta