Bc. David Slánský

Diplomová práce

Prevence bezpečnosti a ochrany zdraví a požární ochrany v gastronomickém provozu

Prevention of Occupational Health and Safety and Fire Protection in Catering Operations
Anotace:
Diplomová práce se zabývá prevencí bezpečnosti a ochrany zdraví a požární ochrany v gastronomickém provozu. Zadání cíle je definováno jako zdůvodnění legislativní povinnosti a význam BOZP a PO v gastronomickém provozu a zaměření se na rozsah a cíle školení dle právních dokumentů. V rámci hypotézy jsou zkoumány novely současného znění požárního zákona č. 133/1985 Sb., kdy dochází k hodnocení vývoje …více
Abstract:
The diploma thesis deals with prevention of safety and health protection and fire protection in catering operation. The goal is defined as a justification of the legislative obligation and the importance of OSH and FP in gastronomic operations and focus on the scope and objectives of training according to legal documents. The hypothesis examines the amendments to the current wording of the Fire Act …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 11. 2019
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/e2rh9/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2020
  • Vedoucí: Ing. Petr Studnička, PhD.
  • Oponent: Ing. Blanka Zimáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství