Theses 

Hodnocení produktových portfolií bank – srovnávací analýzy produktů vybraných bank z hlediska klienta a banky – Bc. Eliška Černá, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance a finanční služby

Bc. Eliška Černá, DiS.

Diplomová práce

Hodnocení produktových portfolií bank – srovnávací analýzy produktů vybraných bank z hlediska klienta a banky

Rating product bank portfolios - comparative analysis of the product in terms of client and bank

Anotace: Cílem této diplomové práce je porovnání produktových portfolií vybraných bankovních ústavů na základě srovnávací analýzy z pohledu klienta a banky. Práce je zaměřena na rozbor cenové nabídky vybraných bankovních produktů modelového klienta - menšího podnikatelského subjektu s ročním obratem do 20 miliónů Kč. Práce se dělí na dvě části, teoreticko-metodologickou a část aplikační. Teoretická část popisuje charakteristiku a systemizaci bankovních produktů, které tvoří základ bankovního portfolia modelového klienta. Aplikační část se zabývá srovnávací analýzou poplatkové struktury vybraných produktů v letech 2011 a 2013 a jejich následné porovnání. Pro výzkum dat do aplikační části byly vybrány Komerční banka, a.s., Česká spořitelna, a.s. a Československá obchodní banka a.s. Jako primární zdroj informací pro analýzu byly použity v dané době aktuální sazebníky z veřejně přístupných internetových stránek. Na základě výstupů ze srovnávací analýzy byla stanovena hypotéza, která měla za cíl ověřit pomocí dotazníků spokojenost klientů s danou bankou. Výstupy potvrdily, že klienti vybrané podnikatelské sféry mají rozdílné preference a jejich výběr banky neovlivňuje pouze cena za nabízený bankovní produkt, ale i jiná pro ně podstatná kritéria výběru bankovního ústavu.

Abstract: The aim of this thesis is to compare the product portfolios of selected banking institutions based on comparative analysis from the perspective of client and bank. The work is focused on the analysis of the selected banking products quotations of model client - a minor business entity with an annual turnover of up to 20 million CZK. The work is divided into two sections, theoretical and methodological part and application part. The theoretical part describes the characteristics and systematization of banking products, which form the basis of the bank's portfolio of model client. The application part deals with the comparative analysis of fee structures for selected products in the years 2011 and 2013 and their subsequent comparison. Komerční banka, a.s., Česká spořitelna, a.s., Československá obchodní banka, a.s. were selected for data research to the analytical part. As a primary source of information for the analysis, the tarrifs at the given time current were used from publicly accessible websites. Based on the outcomes of comparative analysis, a hypothesis was formulated which aimed at verifying clients’ satisfaction with the bank by means of questionnaires. Outputs confirmed that the clients of the selected business community have different preferences and their bank selection is not effected only by the price of the product offered by the bank, but also by substantially different selection bank criteria.

Klíčová slova: banka, poplatek, segment, sazebník, bankovní produkt, klientský bankovní účet, platební styk, úvěrový produkt, internetové bankovnictví

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 11. 2013
  • Vedoucí: Ing. Bořivoj Pražák
  • Oponent: Ing. Vladimír Ezr, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 16:30, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz