Bc. Radka Sochorová

Diplomová práce

Vzorce prostorové exkluze v Brně 1991 a 2001

Patterns of spatial exclusion in Brno in the year 2001 in comparison with the year 1991
Anotace:
Předkládaná diplomová práce si klade za cíl identifikovat vzorce prostorové exkluze na území okresu Brno – město v roce letech 2001 a porovnat je s týmiž, identifikovanými v roce 1991. Zabývá se jak teoretickou reflexí – skrze uvedení do problematiky sociálního vyloučení v sociologii a její využití v kontextu městského prostoru – tak i empirickou identifikací vyloučených brněnských lokalit. Teoretická …více
Abstract:
Introduced master thesis sets itself the goal of identifying the patterns of spatial exclusion in Brno – city district in 2001 and their comparison with the patterns of 1991. It deals with theoretical reflection (through introduction of the social exclusion problems in sociology and it’s utilization within the urban space context) and empirical identification of ecluded localities in Brno. The theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2008
  • Vedoucí: Dr. Aleš Burjanek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií