Ing. Daniela KRAMÁŘOVÁ, Ph.D.

Bakalářská práce

Evaluace a komparace učebnic chemie na ZŠ

Evaluation and comparison of chemical textbooks for primary school
Anotace:
Teoretická část práce popisuje teorii učebnic, např. jejich funkce, výzkum v dané oblasti, výzkumné techniky a didaktickou vybavenost. Cílem bakalářské práce bylo sesbírat učeb-nice chemie, příručky či pracovní sešity a tyto vyhodnotit pomocí testu {\clqq}Míry didaktické vybavenosti``.
Abstract:
The theoretical part describes a textbook theory, e.g. function, research, research tech-niques and didactic endowment. The aim of this barchelor work (in experimental part) was to collect a chemical textbooks, exercisebooks and handbooks for primary school and eva-luate them.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2009
Zveřejnit od: 11. 5. 2009
Identifikátor: 11258

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Opatrný

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRAMÁŘOVÁ, Daniela. Evaluace a komparace učebnic chemie na ZŠ. Zlín, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 11. 05. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 5. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.