Mgr. Zuzana Langová

Diplomová práce

Pracovní úrazy a nemoci z povolání - srovnání dávek podle zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců s náhradami podle zákoníku práce

Work Accidents and Occupational Diseases - the Comparison of Benefits according to the Act of Accidental Insurance of Employees with Compensations according to the Labour Code
Anotace:
Tématem této diplomové práce je srovnání odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. To je nyní upraveno v zákoníku práce, ale od 1.1.2013 nabyde účinnosti nový zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců a od té doby se odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání bude řídit podle tohoto zákona. V diplomové práci se obecně zabývám odpovědnostními vztahy, konkrétněji se věnuji odpovědnosti zaměstnavatele …více
Abstract:
The subject of this diploma thesis is comparison of compensation for work accidents and occupational diseases. It is now regulated by the Labour Code, but since 1.1.2013 will come into effect new Act of Accidental Insurance of Employees and since then will be compensation for work accidents and occupational diseases followed according to this Act. In diploma thesis I generally deal with responsibility …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2012
  • Vedoucí: JUDr. Jana Zachovalová, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta